Chardonnay “Lennotti”

Chardonnay "Lennotti"

1080 THB

Veneto - 2017