Greca

Greca

320 THB

tomato, mozzarella, feta cheese, olives, sweet peppers