• caffetteria

   High quality, fresh coffee. Decaffeinated options available.

  • Americano

   45 THB
  • Caffe Latte

   65 THB
  • Caffe Latte Amaretto

   140 THB
  • Cappuccino

   65 THB
  • Double Espresso

   65 THB
  • Espresso

   45 THB
  • Espresso Corretto Grappa

   100 THB
  • Fresh Coffee Baileys

   140 THB
  • Ice Black Coffee

   60 THB
  • Ice Caffe latte

   70 THB
  • Ice Chocolate with whipping cream

   70 THB
  • Irish Coffee

   180 THB
  • Latte Macchiato

   65 THB
x
  • Hot Tea

  • Cup Lipton

   30 THB
  • Pot Chinese

   60 THB
  • Pot Fresh Ginger

   60 THB
  • Pot Jasmine

   60 THB
  • Pot Lipton

   60 THB
x
  • Soft Drinks

  • Coke, Fanta, Sprite

   30 THB
  • Diet Coke

   40 THB
  • Drinking Water

   30 THB
  • Manao [lemon] Soda

   40 THB
  • Schweppes Tonic

   40 THB
  • Soda Water

   30 THB
  • Sparkling Italian Mineral Water

   80 THB
x
  • Smoothies

   Refreshing, cool fruit drinks.

  • Blueberry & Banana

   75 THB
  • Lychee & Mango

   80 THB
  • Mango & Coconut

   80 THB
  • Papaya & Lemon

   70 THB
  • Strawberry

   75 THB
x
  • Lassies

   Home made yoghurt

  • Banana

   70 THB
  • Coconut

   70 THB
  • Lemon

   70 THB
  • Papaya

   70 THB
  • Pineapple

   70 THB
x
  • Special Shakes

  • La Pina

   75 THB

   Vanilla ice cream, pineapple & coconut

  • Lassiale

   75 THB

   Homemade yoghurt, honey & lemon

  • Split

   75 THB

   Vanilla ice cream, banana & chocolate

  • Vitabomb

   75 THB

   Orange, pineapple & lemon

x
  • Fruit Juice

  • Apple

   50 THB
  • Fresh Lime Juice

   65 THB
  • Fresh Orange Juice

   65 THB
  • Mango

   60 THB
  • Mixed Fruit

   60 THB
  • Pineapple

   50 THB
  • Tomato

   50 THB
x
  • Fruit Shakes

  • Lemon

   60 THB
  • Mango

   70 THB
  • Mixed Fruit

   60 THB
  • Orange

   60 THB
  • Papaya

   60 THB
  • Papaya & Lemon

   60 THB
  • Pineapple

   60 THB
  • Watermelon

   60 THB
x
  • Milk Shakes

  • Banana

   65 THB
  • Banana & Chocolate

   65 THB
  • Chocolate

   65 THB
  • Coconut

   65 THB
  • Coffee

   65 THB
x
  • Ice Cream Shakes

  • Chocolate

   70 THB
  • Lime

   70 THB
  • Strawberry

   70 THB
  • Vanilla

   70 THB
  • Vanilla & Chocolate

   70 THB
x
  • Beer

   Local & International bottled beers.

  • Beer Lao

   90 THB

   small

  • Chang

   65 THB
   120 THB

   small / large

  • Federbrau

   80 THB

   small

  • Heineken

   80 THB

   small

  • Hoegarden

   210 THB

   small

  • Hoegarden Rose

   200 THB

   small

  • Leffe Blond

   220 THB

   small

  • Leo

   70 THB
   130 THB

   small / large

  • San Miguel light

   80 THB

   small

  • Singha

   70 THB
   130 THB

   small / large

  • Tiger

   70 THB

   small

  • German Wheat Beer

  • Hofbrau Munchen

   220 THB

   0.5 ltr.

  • Weihenstephaner

   220 THB

   0.5 ltr.

  • Weltenburger

   220 THB

   0.5 ltr

x
  • Long Drinks

   Long cool alcoholic drinks

  • Cuba Libre

   150 THB
  • Gin Fizz

   140 THB
  • Gin Tonic

   130 THB
  • Jack Daniels & Coke

   160 THB
  • Vodka & Lemon

   140 THB
  • Vodka & Orange

   140 THB
x
  • Cocktails

  • Blue Margarita

   170 THB
  • Capirina

   170 THB
  • Long Island

   200 THB
  • Mai Tai

   180 THB
  • Margarita

   170 THB
  • Mojito

   170 THB
  • Pina Colada

   170 THB
  • Tequila Sunrise

   170 THB
x
  • Aperitif

  • Aperol Spritz

   180 THB
  • Bloody Mary

   160 THB
  • Campari & Orange

   160 THB
  • Campari Soda

   150 THB
  • Pastis

   160 THB
x
  • Digestivo

  • Averna

   120 THB
  • Fernet Branco

   180 THB
  • Grappa Moscato

   140 THB
  • Grappa Prosecco

   100 THB
  • Hennessy Cognac

   220 THB
  • Jaegermeister

   140 THB
  • Jaegermeister

   140 THB
  • Limoncello

   120 THB
  • Montenegro

   130 THB
  • Napoleon Brandy

   120 THB
  • Sambuca Molinari

   120 THB
x